Odmowy wypożyczenia samochodu z OC sprawcy

Towarzystwa ubezpieczeniowe nadal odmawiają wypożyczenia samochodu z OC sprawcy kolizji, a więc na koszt ubezpieczyciela. Mimo, że miało miejsce orzeczenie Sądu Najwyższego, że auto zastępcze z OC należy bezdyskusyjnie należy się na czas likwidacji szkody na pojeździe. Przed tym wyrokiem ubezpieczalnie nie chciały zwracać kosztu wynajmu samochodu zastępczego, jeżeli poszkodowany na przykład mieszkał w mieście i miał dostęp do komunikacji publicznej. Niektóre sprawy były rozpatrywane indywidualnie i jeżeli poszkodowany codziennie dowoził dzieci do szkoły, wówczas ubezpieczalnie zgadzały się na wypożyczenie samochodu na ich koszt. Niektóre towarzystwa pokrywają koszt najmu samochodu zastępczego z OC sprawcy, ale tylko na czas naprawy technologicznej, zapominając, że często dłużej oczekuje się na części zamienne.