Baza Zdarzeń i Szkód będzie przeciwdziałać wyłudzeniom

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) oraz Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) chcą kosztem 6,8 mln zł stworzyć „Bazę Zdarzeń i Szkód”, która ma przeciwdziałać nadużyciom przy wypłatach odszkodowań, m. in. komunikacyjnych. Ma to zapobiegać możliwości uzyskania zadośćuczynienia od kilku towarzystw ubezpieczeniowych za jedną i tą samą szkodę. Projekt ten ma być pilotażowo wdrożony w połowie 2014 roku. Funkcje administratora danych pełnić ma Polska Izba Ubezpieczeń, natomiast Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie przeprowadzać czynności procesowe. Informacje z tej bazy uzyskiwać będą mogły tylko zakłady ubezpieczeniowe. Projekt zyskał poparcie KNF-u, który wydaje liczne rekomendacje mówiące o konieczności zapewnienia świadczeń jak samochód zastępczy z OC na czas naprawy pojazdu lub likwidacji szkody całkowitej.