Zmiany w wypłatach odszkodowań

To będzie rewolucja w wypłatach odszkodowań komunikacyjnych. Właściciele pojazdów uczestniczących w kolizjach drogowych z winy innego uczestnika ruchu, jeśli mają pojazd ubezpieczony w PZU, będą mogli zwrócić się do własnego ubezpieczyciela o rozliczenie szkody. Wówczas PZU wystąpi do towarzystwa ubezpieczeń sprawcy kolizji o wypłatę odszkodowania. Jest to o tyle korzystne rozwiązanie dla klientów PZU, że wypłaty tego ubezpieczyciela są o około 20% wyższe niż w konkurencyjnych firmach. Niewykluczone, że w ten sposób ułatwione zostanie także rozliczenie należności za samochód zastępczy z OC sprawcy. Oczywiście nadal istnieje możliwość zwrócenia się o odszkodowanie to towarzystwa sprawcy wypadku, tu decyzja zależeć będzie od samego poszkodowanego. Zaznaczyć należy, że PZU nie jest pionierem takiego rozwiązania, ponieważ od początku roku podobnie rozliczyć szkodę można w Warcie, jednak tu jest limit wartości wypłaty 5000 zł, a także w Interrisk. Bezpośrednia likwidacja szkody daje wiele korzyści dla klientowi. Jednakże bez wątpienia niesie to ze sobą ryzyko wzrostu cen polis OC, które w Polsce należą do najtańszych w Europie, co wynika to z trwającej około trzech lat wojny cenowej na tym rynku.