Samochód zastępczy z OC sprawcy dla każdego!

Jeżeli staliśmy się ofiarą kolizji drogowej nie z naszej winy, która uniemożliwiała dalsze prowadzenie naszego pojazdu, mamy prawo korzystać z usługi wynajęcia samochodu zastępczego z OC sprawcy na czas naprawy naszego pojazdu.

Koszt najmu auta pokrywan

y jes

t przez ubezpieczyciela winowajcy w ramach jego polisy OC. Jednak to co wydaje się być w teorii oczywiste, w praktyce okazywało się być utrudnione. Towarzystwa ubezpieczeniowe wielokrotnie oznajmiały, że wynajęcie samochodu zastępczego przysługuje jedynie w przypadku uszkodzenia pojazdu wykorzystywanego do działalności gospodarczej lub w rzadkich przypadkach pozostałych osób, np. zatrudnionych na etacie. Prowadziło to do wielu sporów, które na drodze sądowej często kończyły się wygraną kierowców poszkodowanych w kolizji.

 

Jednak w wyniku decyzji Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 samochód zastępczy z OC sprawcy na czas naprawy pojazdu należy się każdemu, bez względu na okoliczności.Zatem kierowca nie będzie musiał udowadniać, że auto zastępcze jest mu niezbędne.