Zadzwoń 533 633 433

Duża kara dla PZU za brak wypłat za samochód zastępczy

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Towarzystwo Ubezpieczeń PZU S.A. karę wynoszącą ponad 11 mln złotych. Jest to konsekwencja nie wypłacania odszkodowań za samochód zastępczy z OC sprawcy zdarzenia komunikacyjnego. Opinia UOKiK-u została potwierdzona przez sąd, który podzielił stanowisko, że posiadaczom uszkodzonego pojazdu przysługuje zwrot opłaty za najem, gdyż brak możliwości korzystania z własnego auta jest równoznaczna z określoną szkodą majątkową, tak wiec samochód zastępczy jest jak najbardziej zasadny. Samo PZU ma oczekiwać na uzasadnienie wyroku i na jego podstawie wnieść ewentualne odwołanie się. Nie jest to pierwsza kara nałożona przez UOKiK na towarzystwa ubezpieczeniowe. Są one bardziej dużo bardziej dotkliwe od tych, które wcześniej nakładała Komisja Nadzoru Finansowego . Istotny jest także fakt, że UOKiK będzie częściej przyglądał się działalności towarzystw ubezpieczeniowych ponieważ od niedawna poszkodowanego traktuje się jako konsumenta. Tworzy to także nowe pole do działań kancelarii odszkodowawczych.